Moottorinvaihto – vanhan auton uusi elämä

Moottori kontissa.2jpeg

Kun alkuperäinen moottori on tullut elinkaarensa loppuun, voi sen kunnostamista mielekkäämpää olla koko moottorin vaihtaminen,  joko uuteen tai kunnostettuun käytettyyn moottoriin. Yhtenä moottorinvaihdon motiivina voi toimia myös halu vaihtaa moottori uudempaa teknologiaa edustavaan malliin.

Olivatpa syyt mitkä tahansa niin moottorinvaihto on iso projekti, johon kannattaa valmistautua huolellisesti tutustumalla netistä löytyvään tietoon. Usein parhaimpia tiedonlähteitä ovat harrastajien foorumit, joiden käyttäjien joukosta löytyy sekä kokemusta että tietoa ja usein myös halukkuutta jakaa sitä muille.

Aluksi kannattaa ottaa selvää mitä rakenteellisia muutoksia jonkun tietyn moottorin asentaminen automalliisi vaatii (tai onko se ylipäätään mahdollista), mitä osia voit hyödyntää vanhasta moottorista, mitä pitää hankkia tilalle ja mistä niitä saa. Eikä pidä tietenkään unohtaa sen selvittämistä mitä koko lysti maksaa.

 

Ihan näillä varusteilla ei moottorinvaihtoa kannata alkaa tekemään. Paikka: Mongolia.

 

 

Jos olet jo hankkinut tarvittavat taidot moottorinvaihdon suorittamiseen ja saat käyttöösi välineet, joilla pystyt nostamaan vanhan moottorin turvallisesti ulos ja uuden sisään voit yrittää tehdä operaation itse. Muussa tapauksessa kannattaa pyytää tarjouksia korjaamoilta, joilla on kokemusta moottorinvaihdoista tai selvittää löytyisikö harrastajien parista riittävän osaavia ja kokeneita konkareita, joiden avustuksella saisit vaihdon suoritettua.

 

 

 

Säädökset

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin säädösten mukaan moottorinvaihto rinnastetaan auton rakenteisiin tehtäviin muutoksiin. Se pitää siis muutoskatsastaa, eli muutos pitää hyväksyttää ja todeta turvalliseksi.

Poikkeuksena on tilanne, jossa autoon vaihdetaan alkuperäisen kaltainen moottori, esim. takuuna vanhan rikkouduttua, jolloin muutoskatsastusta ei tarvitse tehdä. Kuitenkin vaikka moottori olisi alkuperäisen kaltainen, mutta uusien osien määrä ylittää 25% muutoskatsastus tulee tehdä.

Henkilö- ja pakettiautojen muutoskatsastuksia voivat tehdä ainoastaan asemat, joilla on kevyiden ajoneuvojen erikoiskatsastusluvat: ”Meidän ketjussa löytyy ehkä noin kymmenen tällaista asemaa”, HelppoKatsastuksen kenttäpäällikkö Ilkka Vento toteaa.

Kilpailevan A-Katsastuksen edustaja Jyrki Laurilan mukaan A-Katsastuksen asemista puolestaan suurin osa on sellaisia, että niissä voidaan hoitaa ainakin kevyen kaluston muutoskatsastuksia. Kysyttäessä vuosittaisista moottorinvaihtoon liittyvistä muutoskatsastusmääristä Laurila arvioi luvuksi ”joitain kymmeniä”.

 

 

Miten muutoskatsastukseen tulisi valmistautua?

Vanhan moottorin vaihtaminen vastaavankokoiseen uudemmalla tekniikalla varustettuun moottoriin on periaatteessa melko helppo prosessi. Mikäli moottoria ollaan vaihtamassa alkuperäistä tehokkaampaan, täytyy huomioon ottaa Trafin asettamat rajat sekä uuden moottorin tehoille että tilavuudelle.

Lähtökohtaisesti moottorin tilavuuden kasvun rajana on 25% ja tehojen rajana 20% alkuperäisen moottorin vastaaviin lukuihin verrattuna. Tehokkaampi moottori voi tulla kyseeseen esim. vaihdettaessa dieselistä bensamoottoriin, jolloin bensamoottorin dieseliä heikompaa vääntöä joudutaan korvaamaan moottorin tilavuuden kasvattamisella.

Kun puhutaan alkuperäisestä mallista, josta tehojen ja tilavuuden kasvun rajoja lasketaan em. prosenttien mukaisesti niin ensiksi täytyy määritellä ns. vertailumalli. A-Katsastuksen Laurilan mukaan lähtökohtana on auton mallisarjassa vastaavan kokoisella ja tehoisella (kuin uudessa moottorissa) moottorilla varustettu versio.

Mikäli täsmälleen samankaltaisella moottorilla varustettua versiota ei löydy, otetaan vertailumalliksi suurimmalla ja tehokkaimmalla moottorilla varustettu mallisarjan versio.

 

Mikäli osaamista, välineitä ja tiloja riittää niin moottorinvaihto on mahdollista tehdä myös itse – useimmiten se kannattaa kuitenkin jättää ammattilaisille.

 

Jos siis esimerkiksi otetaan vaikkapa 1.6 td jx -moottorilla varustettu Volkswagenin T3 Syncro, jota valmistettiin vuosina 1984-1992, niin tehokkain saman mallisarjan vertailumalli on 2.1 litran moottorilla varustettu bensiinikäyttöinen malli. Tästä vertailumallista laskettaessa uuden moottorin tilavuus voisi olla suurimmillaan 2.7 litraa ja tehoja saisi olla 111 Kw.

Perinteisesti suosituista Syncron vaihdokkimoottoreista VAG -konsernin 1.9 tdi diesel-moottori mahtuu näiden rajojen sisään kun taas erityisesti Yhdysvalloissa suositulle, bensiinikäyttöiselle Subarun 2.5 litraiselle EJ25- moottorille, joutuisi sen tehojen johdosta hakemaan poikkeuslupaa.

Tehokkaamman moottorin asentaminen asettaa vaatimuksia myös ajoneuvon rakenteelle: ”edellytyksenä on, että automalli muutetaan vastaamaan niitä isommilla moottoreilla varustettuja versioita jarrujen, alustan ja voimansiirron suhteen.” HelppoKatsastuksen Vento kertoo. Tietysti mikäli nämä rakenteet eivät muutettavassa mallissa eroa vertailumallista niin niitä ei tarvitse muuttaa.

Kysyttäessä mahdollisesta tehojen virittämisestä alaspäin, jotta saataisiin uusi moottori mahtumaan rajojen sisälle, Vennon vastaus on kielteinen: ”Ahtimen poisto voisi tulla kyseeseen ja näin (voisi) laskea tehoja, mutta esim. moottorinohjausta muokkaamalla tehon laskeminen tai kuristimen asentaminen eivät ole hyväksyttyjä toimenpiteitä.”

 

 

Mistä vertailumallin voi tarkistaa ja miten ne hyväksytään?

Mallisarja on yleensä saman sukupolven ajoneuvo, joka on pohjalevyrakenteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan samanlainen ajoneuvo kuin verrokki. Yleensä verrokki löytyy lähimarkkinoilta: ”Lähtökohtana on Euroopan markkinat, sillä yleensä ottaen eurooppalaisissa on helpompi määrittää mallisarja”, A-Katsastuksen Laurila sanoo.

Näin ollen esim. Etelä-Amerikassa valmistettua, 2.5 litran bensamoottorilla varustettua T3 Syncroa, ei pidettäisi eurooppalaisen T3 Syncron vertailumallina. HelppoKatsastuksen Venton mukaan eri markkina-alueille valmistettujen autojen kuuluminen valmistajan määrittelemään, muutoksen kohteena olevan auton mallisarjaan voi olla vaikea todentaa.  ”Eri markkina-alue ei välttämättä ole poissulkeva syy”, Vento lisää.

Sekä Vento että Laurila kuitenkin toteavat, että mikäli valmistajalta tai valmistajan maahantuojalta saa todistuksen, jonka mukaan oma auto ja potentiaalinen vertailumalli kuuluvat samaan sarjaan, niin se hyväksytään todisteeksi. Joissain tapauksissa esim. vanhempien autojen kohdalla, todisteeksi voidaan hyväksyä myös alan kirjallisuus.

Nettisivuilta löytyvää tietoa ei yleensä hyväksytä, mutta HelppoKatsastuksen Venton mukaan katsastaja  arvioi tietolähteen luotettavuuden ja lähtökohta on, ettei nettisivuilta löytyvää tietoa pidetä riittävän luotettava, ellei kysessä sitten ole esim. ajoneuvon valmistajan ylläpitämä sivusto.

Katsastajilla on lisäksi käytettävissään maahantuojien ylläpitämä tyyppitietojärjestelmä, josta on mahdollista selvittää mallisarjaan kuuluvia malleja.

 

 

Mitä muuta tulisi huomioida?

Uuden moottorin päästötason tulisi pysyä ennallaan. Vanhemmilla autoilla tämä voidaan todeta määräaikaiskatsastuksen yhteydessä, mutta jos moottoria ollaan vaihtamassa vuoden 2001 jälkeen käyttöönotettuun autoon niin päästövaatimusten täyttymisen osoittaminen voi olla kalliimpi prosessi.

A-Katsastuksen Laurilan mukaan tämän takia moottorinvaihdot käytännössä tehdään ennen vuotta 2001 käyttöönotettuihin autoihin: ”se (vuotta 2001 uudempi auto) vaatii tyyppihyväksynnän mukaiset testit, jotka eivät onnistu katsastustoimipaikalla, vaan vaatii tutkimuslaitoksen”. Tästä syystä johtuen nimenomaan vanhemmat, ennen vuotta 2001 käyttöönotetut  autot soveltuvat hyvin moottorinvaihtokohteiksi.

 

Pakokaasumitttaukset lienevät tämän projektin pienimpiä haasteita. Paikka: Olkhonin saari, Siperia.

 

Laurilan mukaan moottorin tehon ja tilavuuden lisäksi moottorinvaihtoprojektissa syyniin voi joutua myös joissain tapauksissa moottorin nettoteho suhteessa auton omaan massaan. (Nettoteho saadaan jakamalla auton oma massa moottorin teholla kilowatteina.)

Moottoria ei saa asentaa jos oman massan suhde moottorin nettotehoon on muutoksen jälkeen pienempi kuin 7kg/Kw tai jos vertailumoottorilla varustettu ajoneuvo on jo alun perin niin tehokas, että se on enintään 10 kg/Kw tai alle. Tämä voi pienentyä 30%, mutta minimi on kuitenkin 5kg/Kw.

”Jos alun perin tehokkaaseen urheiluautoon, kuten esim. Corvetteen halutaan laittaa ahdin niin jo tehtaalta lähtiessä massa-/tehosuhde on ollut alle tuo 5kg/Kw”, Laurila kertoo. Hänen mukaansa tällaisiin autoihin ei käytännössä ilman poikkeuslupaa voi tehdä moottorinmuutoksia – ainakaan sellaisia, joissa moottorin teho ja ja tilavuus kasvavat.

 

 

eFlex-fuel -etanolikonversio

Bensiinikäyttöisen auton hiilidioksidipäästöjä on mahdollista pienentää ns. etanolikonversion avulla: monet bensiinimoottorilla varustetut autot on mahdollista varustaa eFlexfuel -laitteella, jonka jälkeen autoon voi tankata myös E85 etanolipolttoainetta (enintään 85% etanolia, vähintään 15% bensiiniä).

Myös eFlex-fuel laitteen asentaminen vaatii muutoskatsastuksen, mutta sen päästövaatimuksen osoittamisessa riittää ennen vuotta 2007 käytteenotetussa autossa määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tehty päästömittaus.

HelppoKatsastuksen Venton mukaan eFlex-Fuel -laitteen muutoskatsastukseen on tehty Suomessa biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi helpotuksia, joiden ansiosta sen muutoskatsastus on suhteellisen helppo ja edullinen prosessi: ”siinähän on muutostukikin valtion kautta kun muutoksen tekee jälkikäteen.”

A-Katsastuksen Laurilan mukaan käyttöön on tullut myös ns. eFlex – poikkeuspykälä, jonka mukaan ahdettuihin moottoreihin asennettu eFlex -laite ei jatkossa vaadi tehomittauksia lainkaan.

 

 

Poikkeusluvan hakeminen

Mikäli kaavaillun uuden moottorin tehot tai tilavuus eivät mahdu Trafin säädöksien sisälle on aina mahdollisuus anoa poikkeuslupaa Trafilta. Poikkeusluvan hinta on 380 euroa ja sen joutuu maksamaan riippumatta siitä onko päätös myönteinen vai kielteinen.

A-Katsastuksen Laurilan muistikuvien mukaan poikkeuslupia ei ole juurikaan haettu moottorimuutokseen liittyen. Hänen mukaansa poikkeusluvalle pitää olla joku tarve, joka liittyy mieluummin ammatinharjoittamiseen kuin harrastukseen. ”Monesti vaaditaan, että parannetaan vielä esim. jarruja tai vahvistetaan muita teknisiä seikkoja”, Laurila jatkaa.

 

Poikkeukselliset ratkaisut vaativat poikkeusluvan. Paikka: Nozawa Onsen, Japani.

 

HelppoKatsastuksen Vennon mukaan tilavuuteen ja tehoon liittyviä poikkeuslupia on yleensä myönnetty ns. hot rod -tyyppisille autoille. ”yleensä on aina ehtona, että rakenteita muutetaan aika paljonkin, niissä on varmaan levyjarrut, kallistuksenvakaimet ja nykyaikaiset iskunvaimentimet poikkeuslupaehtoina”, Vento kertoo.

Hänen mukaansa lähtökohtaisesti Trafilla ei ole tarve evätä sellaisia hakemuksia, joihin on hyvät tekniset perustelut, mikäli muutosta ei jostain syystä voida olemassa olevien sääntöjen puitteissa tehdä. Sekä Vento että Laurila kehottavat tutustumaan Trafin poikkeuslupaohjeisiin, joista löytyy myös esimerkkitapauksia.

 

 

Muutoskatsastuksen kustannukset

A-Katsastuksen Laurilan mukaan kustannukset riippuvat hieman katsastusasemasta ja sen sijainnista Suomessa: ”puhutaan nyt reilusta sadasta eurosta kahteen sataaan euroon”, hän jatkaa. HelppoKatsastuksella moottorinvaihdon kustannukset ovat samaa luokkaa: ”meidän hintaluokka on noin 150 euron tietämillä”, Vento kertoo.

Kustannustasoon vaikuttavat mm. auton ikä, vanhemmissa autoissa päästötason toteamistavaksi voi riittää määräaikaiskatsastuksen mittaus kun taas uudemmat autot voivat joutua tarkempiin testeihin ja lisäksi ehkä melumittaukseen.

 

 

Linkkejä: 

Trafin antamat sitovat tieliikennemääräykset

Trafin katsastajia helpottavat ohjeistukset

Trafin rakennemääräykset ja niihin liittyvät muutoshankkeet

Like & Follow if you dig the ride:
error

Article by @JaakkoJarvensivu

Leave your comment